Klub Realnog AikidoA ZMAJEVI

Osnovni principi realnog aikidoa

 

·         pravovremenost reagovanja

·         kontinuitet vodjenja protivnika

·         završna kontrola

a šire posmatrano i :

·         dinamička sfera

·         harmonija i sinhronizacija

·         brzina

·         vođenje kontrole

·         etički principi

 

Svi ovi principi su u potpunosti prilagođeni I deci !